Tahsin Ba'da Magrib

Di Rubin Usyaqil Quran setiap hari ditutup dengan tahsin yang dibimbing oleh Abah Ali Masykur. Setiap penghuni rubin diharapkan hafalan qurannya bertambah setiap harinya. Diharapkan dengan bertambahnya hafalan akan menambah berkah dan ridho dari Allah Subhanallahu wataala.


Share On :